# دارودرمانی

آنژین قفسه صدری

ریسک فاکتورها: 1.سابقه خانواد گی           2.دیابت                           3.هاپرلپیدمی               4.سیگار کشیدن 5.سبک زندگی                6.فشار خون مزمن             7.آنمی شدید در کل 2 نوع آنژین داریم: نوع 1)آنژین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 68 بازدید