عید فطر مبارک...

روح دریایی عشق

ازبر چرخ بلند

جلوه ای کرد و گذشت

شور در عالم هستی افکند

/ 1 نظر / 24 بازدید
محبوبه

دلت شادولبت خندان بماند#برایت عمر جاویدان بماند#خدا را میدهم سوگند بر عشق#هر ان خواهی برایت ان بماند#تنت سالم سرایت سبزباشد #برایت زندگی اسان بماند.[ماچ]