؟؟؟

قشنگه مگه نه!فکر میکنین این چی باشه؟!!!

                                                                                        @m!n

                                   

/ 3 نظر / 28 بازدید
mehdi

salm khob hastin ?khob bod age bekhay omre bedi 17migirin?akse ghashange.fek mikonam ye kam bishtar mazhabi hastin?in tur nist?

حسن

مقبره خیام

mehdi

باز... باران ..... باز باران بي ترانه .... باز باران با تمام بي کسي هاي شبانه مي خورد بر مرد تنها مي چکد بر فرش خانه باز مي آيد صداي چک چک غم باز ماتم ... من به پشت شيشه تنهايي افتاده نمي دانم ، نمي فهمم کجاي قطره هاي بي کسي زيباست .... نمي فهمم چرا مردم نمي فهمند که آن کودک که زير ضربه شلاق باران سخت مي لرزد کجاي ذلتش زيباست ... نمي فهمم .... کجاي اشک يک بابا که سقفي از گِل و آهن به زور چکمه باران به روي همسرو پروانه هاي مرده اش آرام باريده کجايش بوي عشق و عاشقي دارد .... نمي دانم ... نمي دانم چرا مردم نمي دانند که باران عشق تنها نيست صداي ممتدش در امتداد رنج اين دلهاست کجاي مرگ ما زيباست ... نمي فهمم .... ياد آرم روز باران را ياد آرم مادرم در کنج باران مرد کودکي ده ساله بودم مي دويدم زير باران ، از براي نان ... مادرم افتاد... مادرم در کوچه هاي پست شهر آرام جان مي داد فقط من بودم و باران و گِل هاي خيابان بود... نمي دانم... کجــــاي اين لجـــــن زيباست.... بشنو از من کودک من پيش چشم مرد فردا که باران هست زيبا از براي مردم ز